3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Overblijven?

Bel tussen 18 & 18:30
0644-392946

Kind ziek?

Bel 035 - 60 12 145
(geen whap of e-mail!)

MR en GMR

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld. Deze wet bepaalt voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) de medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. De 3 ouders en 3 leerkrachten die daarin zitting hebben, komen 6 keer per jaar bijeen. De directeur woont als adviserend lid de MR-vergaderingen bij. 

De leden van de raad worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Wanneer een lid aftreedt en niet herkiesbaar is, kiezen de ouders of het team (afhankelijk van de aard van de vacature) een nieuw lid.

Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gezamenlijke Van der Huchtscholen. Iedere school vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de GMR.

Vragen of opmerkingen? Stuur een mailbericht naar de MR (mr3e@vanderhucht.nl).

Huidige leden MR

Jeen van Arkel (oudergeleding)
Daphne Schillemans (oudergeleding)
Margret de Rooij-Hagen (oudergeleding, tevens GMR-lid)

Ilonka Slis ( GMR-lid)
Wietse Kramer (personeelsgeleding)
Geertrui Meinema(personeelsgeleding)
Sandra Frederiks(personeelsgeleding

Notulen & verslagen

2021-2022

Notulen vergadering 4 van 4 april 2022

Notulen vergadering 3 van 7 februari 2022

Notulen vergadering 2 van 8 november 2021

Notulen vergadering 1 van 4 oktober 2021

2020-2021

Notulen vergadering 6 van 12 juli 2021

Notulen vergadering 5 van 7 juni 2021

Notulen MR vergadering 4b van 14 april 2021

2019-2020

2018-2019