3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Overblijven?

Bel tussen 18 & 18:30
0644-392946

Kind ziek?

Bel 035 - 60 12 145
(geen whap of e-mail!)

Vakantierooster, vrije dagen en verlof

Verlof
De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. Klik hier voor informatiefolder “Verlof vrijstelling van schoolbezoek”. Op de vraag ‘Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?’, leest u hier het antwoord.  Het aanvraag formulier voor bijzonder verlof vindt u hier.

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden. Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.

Herfstvakantiemaandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantiemaandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2021
Voorjaarsvakantiemaandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Pasenvrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantiemaandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartdonderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinkstervakantiemaandag 6 juni t/m vrijdag 10 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022
 

Extra vrije dagen groep 1 t/m 8:

  • vrijdag 24 september 2021
  • vrijdag 15 oktober 2021
  • donderdag 24 februari 2022
  • vrijdag 25 februari 2022
  • donderdag 14 april 2022
  • vrijdag 24 juni 2022

Extra vrije middag groep 1 t/m 8:

  • vrijdag 3 december 2021 (middag van Sinterklaas)
  • vrijdagmiddag 24 december 2021 (middag voor kerstvakantie)
  • vrijdagmiddag 8 juli 2022 (middag voor zomervakantie)