3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Overblijven?

Bel tussen 18 & 18:30
0644-392946

Kind ziek?

Bel 035 - 60 12 145
(geen whap of e-mail!)

Vakantierooster, vrije dagen en verlof

Verlof
De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. Klik hier voor informatiefolder “Verlof vrijstelling van schoolbezoek”. Het aanvraag formulier voor bijzonder verlof vindt u hier.

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden. Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.

Herfstvakantiemaandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantiemaandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantiemaandag 24 februari t/m vrijdag 28 maart 2020
Pasenvrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
meivakantiemaandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaartdonderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
Pinksterweekmaandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020
Zomervakantiemaandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020
  

Extra vrije dagen:

  • vrijdag 18 oktober 2019
  • vrijdag 21 februari 2020
  • woensdag 9 april 2020
  • woensdag 29 mei 2020
  • maandag 29 juni 2020

Extra vrije dagen groep 1 t/m 7:

  • dinsdag 14 april 2020
  • dinsdag 30 juni 2020

Extra vrije middag groep 1 t/m 8

  • vrijdagmiddag 20 december 2019 (middag voor kerstvakantie)
  • vrijdagmiddag 17 juli 2020 (middag voor zomervakantie)