3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Overblijven?

Bel tussen 18 & 18:30
0644-392946

Kind ziek?

Bel 035 - 60 12 145
(geen whap of e-mail!)

Vakantierooster, vrije dagen en verlof

Verlof
De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. Klik hier voor informatiefolder “Verlof vrijstelling van schoolbezoek”. Op de vraag ‘Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?’, leest u hier het antwoord.  Het aanvraag formulier voor bijzonder verlof vindt u hier.

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden. Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.

Herfstvakantiemaandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantiemaandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantiemaandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Pasenvrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Koningsdag27 april 2021
meivakantiemaandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksterenmaandag 24 mei t/m dinsdag 25 mei 2021
Juni vakantiemaandag 14 juni t/m vrijdag 18 juni 2021
 Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Extra vrije dagen:

  • woensdag 23 sept 2020
  • vrijdag 16 okt 2020
  • vrijdag 29 jan 2021
  • vrijdag 19 feb 2021
  • donderdag 1 april 2021
  • dinsdag 6 april 2021

Extra vrije middag groep 1 t/m 8

  • vrijdag 4 dec 2020 continurooster i.v.m. Sinterklaas, middag eerder vrij
  • vrijdagmiddag 18 december 2020 (middag voor kerstvakantie)
  • vrijdagmiddag 16 juli 2021 (middag voor zomervakantie)