3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Overblijven?

Bel tussen 18 & 18:30
0644-392946

Kind ziek?

Bel 035 - 60 12 145
(geen whap of e-mail!)

Uitdaging en verdieping voor kinderen die meer kunnen én willen

Sommige kinderen kunnen én willen meer. Deze kinderen maken vaak gebruik van andere leer- en oplossingsstrategieën. Ze brengen gemakkelijker nieuwe leerstof in relatie met al aanwezige informatie. Zij stijgen boven de basisbehoefte uit die leerkrachten in de groep kunnen bieden. Zij moeten net als alle kinderen ook uitgedaagd worden.

Kinderen die meer kunnen én willen in groep 1 t/m 4

Voor kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben vinden de extra activiteiten meestal plaats binnen de eigen groep. De intern begeleider draait dan mee in het circuit of neemt deel aan de werkles. Hierbij worden coöperatieve spellen gespeeld, “denksleutels” besproken of denkspellen gespeeld. Onder meer met Leeskrakers en Roosterfiguren kan elk kind op het eigen niveau verder leren en uitgedaagd worden. Ook vinden er activiteiten plaats die op een hoger denkniveau aangeboden worden en die aansluiten bij het thema van de groep. Filosoferen gebeurt met behulp van Praatplaatjes en Praatprikkels. De IB-er kijkt ook gericht mee of er voor elke leerling iets te leren valt in de groep en het aanbod aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Kinderen die meer kunnen én willen in groep 5 t/m 8

Eén dag per week gaan deze leerlingen vanaf groep 6, onder begeleiding van een ervaren leerkracht, aan de slag. Leerstof wordt hier op een andere manier aangeboden dan in de jaargroepen.

De kinderen die boven de basisbehoefte van het rekenen uitsteken krijgen 1x per week gedurende een uur instructie buiten de klas. In dat uur worden de nieuwe doelen van die week versneld aangeleerd en kort ingeoefend. Daarnaast krijgen ze rekenstof op een hoger niveau. In de klas werken de kinderen op een eigen programma. Zo wordt voorkomen dat kinderen gefrustreerd raken, omdat ze een (lange) uitleg krijgen in de klas over iets wat ze al beheersen. Heeft een kind in dat uur niet laten zien dat hij / zij een doel beheerst, doen zij alsnog de uitgebreidere instructie met de leerkracht in de klas mee. Het is dus echt maatwerk per kind.